• Прямий ефір
 • Покриття
 •  
   
  «    Вересень 2016    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
   
   
  Погода Запоріжжі » Україна
   
 • Офіційний сайт Президента
 • Кабінет міністрів України
 • Державний комітет ТБ та радіо
 • Національна рада України з питань ТБ та радіо мовлення
 • Верховна рада України


 • Запорiзька Обласна Рада
 • Запорізька мерія
 • Бердянська районна державна адміністрація

 • Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні

 • Газета "Верже"
 • Газета "Запорозька Січ"
 • Газета "Запорізька правда"
 • Газета "Міг"
 • Газета "Субота плюс"
 • Газета "Індустріальне Запоріжжя"
 • Газета "Наше время плюс"

 • Сайти регіональних дирекцій філій НТКУ

 • Редакційний статут
  redakcyniy-statut-zodtrk.doc [149 Kb] (завантажень: 66)

  ПОГОДЖЕНО

  Загальними зборами творчого колективу Запорізької ОДТРК

  Протокол № 2 від 13 лютого 2007р.

   

  Генеральний директор

   

                                    Є.А. Сокульський

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  Наказом Державного комітету

  телебачення і радіомовлення України

  №_455_від 29 грудня 2007 р.

   

  Голова Комітету

                                         

                                              Е.А.Прутнік

      

  РЕДАКЦІЙНИЙ СТАТУТ

  Запорізької обласної державної телерадіокомпанії

   м. Київ

  2007 р.

  1. Загальні положення

   

  1.1. Редакційний статут Запорізької обласної державної телерадіокомпанії (далі - Редакційний статут) розроблено відповідно до Закону України «Про телебачення та радіомовлення» на основі чинного законодавства України та погоджено загальними зборами Творчого колективу Запорізької обласної державної телерадіокомпанії (далі – Телерадіокомпанія) 13 лютого 2007 р., протокол № 2.
  1.2. Редакційний статут визначає:
  1.2.1. Порядок створення, діяльності та компетенцію Редакційної ради Телерадіокомпанії (далі - Редакційна рада).
  1.2.2. Склад та компетенцію творчого колективу Телерадіокомпанії    (далі - Творчий колектив).
  1.2.3.Взаємовідносини між владою та Телерадіокомпанією, а також  керівництва Телерадіокомпанії з іншими телерадіоорганізаціями і ліцензіарами аудіовізуальної продукції.
  1.2.4. Засади редакційної політики Телерадіокомпанії.
  1.2.5. Порядок внесення змін та доповнень до Редакційного статуту.
  1.3. Положення цього Редакційного статуту поширюються та є обов’язковими до виконання для керівництва Телерадіокомпанії, всіх працівників Творчого колективу та Держкомтелерадіо. Всі особи, на яких поширюються та є обов’язковими до виконання положення цього Редакційного статуту, повинні бути ознайомлені з його змістом.
   

  2. Порядок створення, діяльність та компетенція Редакційної ради

   

  2.1. Редакційна рада є наглядовим органом Телерадіокомпанії та входить до складу органів управління Телерадіокомпанії.
  2.2. Метою діяльності Редакційної ради є:
  а) здійснення контролю за дотриманням:
  - положень Редакційного статуту;
  - прав Творчого колективу;
  - вимог щодо заборони цензури;
  - вимог щодо розповсюдження конфіденційної інформації, інформації про насильство, злочини, різні групи населення, та іншої інформації,  перевірка якої здійснюється в рамках Закону;
  - вимог невтручання в творчу діяльність Телерадіокомпанії, в тому числі Творчого колективу;
  б) участь у розробці тематичного плану згідно з державним замовленням.
  2.3. Редакційна рада створюється відповідно до Статуту Телерадіокомпанії та складається з восьми осіб, половина з яких призначається Держкомтелерадіо, а інша половина - Творчим колективом.
  2.4. Кожен член Редакційної ради має право в будь-який час вийти зі складу Редакційної ради за власним бажанням з обов’язковим повідомленням про це Держкомтелерадіо та Творчого колективу за 14 календарних днів до дати виходу.
  У такому випадку Держкомтелерадіо та/або Творчий колектив призначають нового члена Редакційної ради замість вибулого протягом 45 календарних днів шляхом відкритого голосування.
  2.5. До повноважень Редакційної ради належить:
  2.5.1. Контроль за дотриманням членами Творчого колективу положень Редакційного статуту.
  2.5.2. Контроль за дотриманням прав Творчого колективу.
  2.5.3. Контроль за дотриманням вимог відносно заборони цензури.
  2.5.4. Контроль та нагляд за дотриманням вимог невтручання в творчу діяльність Телерадіокомпанії.
  2.5.5. Внесення на розгляд Держкомтелерадіо питання про відсторонення від керівництва Телерадіокомпанії або його окремим підрозділами осіб, які порушували Редакційний статут та/або вимоги законодавства щодо прав членів Творчого колективу, заборони цензури та втручання у творчу діяльність Телерадіокомпанії, про призначення службового розслідування щодо таких порушень та звільнення цих осіб відповідно до закону в разі підтвердження наявності зазначених порушень.
  2.5.6. Участь у розробці тематичного плану згідно з державним замовленням.
  2.6. Редакційна рада проводить чергові Збори не рідше одного разу на рік.
  За ініціативою не менше половини від загальної кількості членів Редакційної ради проводяться позачергові Збори.
  2.7. Про проведення зборів Редакційної ради члени Редакційної ради повідомляються письмово (надіслання рекомендованого листа або кур’єром, або направлення листа за допомогою факсу/електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Редакційної ради та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня проведення зборів Редакційної ради.
  Будь-хто з членів Редакційної ради має право вимагати розгляду питання на зборах Редакційної ради за умови, що воно було ним доведено до відома інших членів Ради не пізніш як за 3 дні до дня проведення зборів.
  З питань не включених до порядку денного рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix Учасників, присутніх на зборах Редакційної ради.
  2.8. Збори редакційної ради є правомочними, якщо на них присутня більшість від загальної кількості членів Редакційної ради.
  2.9. На час проведення Зборів зі складу присутніх представників Держкомтелерадіо обирається Голова, який веде Збори, та зі складу присутніх представників Телерадіокомпанії - секретар, який оформляє протокол Зборів. Протокол оформляється в письмовій формі та підписується Головою та секретарем Зборів.
  2.10. Редакційна рада приймає рішення шляхом відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх на Зборах членів Редакційної ради. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.
  2.11. Рішення Редакційної ради доводяться до відома Творчого колективу та є обов’язковими до виконання.
   

  3. Склад, компетенція та відповідальність Творчого колективу

   

  3.1. Творчий колектив Телерадіокомпанії складається з телерадіожурналістів, які виконують свої обов’язки в штаті або на позаштатних засадах.
  3.2. Творчий колектив має право:
  - проводити Збори Творчого колективу;
  - обирати зі свого складу осіб, які представлятимуть інтереси Телерадіокомпанії з питань, що входять до компетенції Творчого колективу перед третіми особами;
  - використовувати в своїй діяльності об’єкти інтелектуальної власності відповідно до норм чинного законодавства України;
  - на отримання інформації від державних органів, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, необхідної для здійснення своєї діяльності;
  - відстоювати інтереси телерадіожурналістів та здійснювати контроль за дотриманням їхніх прав, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіоорганізації;
  - через своїх представників – Членів Ради - вносити на розгляд Зборів Редакційної ради питання та вимагати їх розгляду.
  3.3. Телерадіожурналіст має право:
  1) брати участь у зборах творчого колективу телерадіокомпанії, вносити пропозиції щодо розгляду ними питань;
  2) пропонувати кандидатури до складу редакційної ради телерадіокомпанії, бути обраним до її складу;
  3) у разі висунення його кандидатом на виборні посади використовувати телебачення і радіомовлення нарівні з іншими кандидатами;
  4) звертатися до Редакційної ради телерадіокомпанії щодо порушень прав телерадіожурналістів, вимог щодо заборони цензури і втручання у творчу діяльність телерадіокомпанії, порушень редакційного статуту телерадіокомпанії.
  3.4. Творчий колектив зобов’язаний:
   1) дотримуватися норм чинного законодавства України, положень Статуту Телерадіокомпанії, цього Редакційного статуту, локальних актів Телерадіокомпанії та стандартів професійної етики, а також  вимог держзамовлення і тематичного плану;
  2) сприяти Телерадіокомпанії в здійсненні ним своєї діяльності;
  3) використовувати інформацію, що є комерційною таємницею/конфіденційною інформацією Телерадіокомпанії, відповідно до локальних актів Телерадіокомпанії;
  4) Не допускати:
  - поширення відомостей, що становлять державну таємницю, або іншої інформації, яка охороняється законом;
  - закликів до насильницької зміни конституційного ладу України;
  - закликів до розв'язування війни, агресивних дій або їх пропаганди, необґрунтованого показу насильства;
  - пропаганди винятковості, зверхності або неповноцінності осіб за ознаками їх релігійних переконань, ідеології, належності до тієї чи іншої нації або раси, фізичного або майнового стану, соціального походження;
  - трансляції програм або їх відеосюжетів, які можуть завдати шкоди фізичному, психічному чи моральному розвитку дітей та підлітків;
  - розповсюдження в ефірі і рекламі порнографічних матеріалів;
  - пропаганди наркотичних засобів, психотропних речовин з будь-якою метою їх застосування;
  - поширення інформації, яка порушує законні права та інтереси фізичних і юридичних осіб, посягає або принижує честь і гідність особи;
  - зловживання редакційною незалежністю з метою отримання додаткових доходів, не передбачених угодами з Телерадіокомпанією;
  - втручання у діяльність Творчих колективів інших телерадіоорганізацій;
  - використання неперевіреної на достовірність інформації, інформації розповсюдження якої заборонено чи обмежено законодавством та/або локальними актами Телерадіокомпанії;
  -  використання ефірного часу для заяв особистих інтересів;
  - здійснення інших вчинків, за якими наступає відповідальність згідно чинного законодавства.
  5) виконувати інші вимоги, які випливають із  Закону України «Про телебачення і радіомовлення»,  статуту Телерадіокомпанії.
  3.5. Телерадіожурналіст зобов’язаний:
  1) у разі конфлікту інтересів при підготовці інформації для розповсюдження, негайно повідомити про це Генерального директора Телерадіокомпанії або уповноважену ним особу з числа штатних працівників Телерадіокомпанії;
  2) не допускати використання свого службового становища в інтересах кандидата на виборні посади, довіреною особою якого він є.
  3.6. З метою представництва інтересів Творчого колективу до Редакційної ради призначаються представники Творчого колективу – члени Редакційної ради. Такі представники призначаються Зборами Творчого колективу та діють в інтересах та від імені Творчого колективу.
  3.7. Творчий колектив має право проводити Збори.
  Збори Творчого колективу проводяться в обов’язковому порядку, у наступних випадках:
  - необхідності обрати представників Творчого колективу до Редакційної ради;
  - за ініціативою не менше 1/3 складу Творчого колективу з питань, що стосуються його діяльності.
  3.8. Про проведення зборів Творчого колективу члени Творчого колективу повідомляються письмово (надіслання рекомендованого листа або кур’єром або направлення листа за допомогою електронної пошти) із зазначенням часу та місця проведення зборів Творчого колективу та порядку денного. Повідомлення повинно бути зроблено не менш як за 14 днів до дня скликання зборів Творчого колективу.
  Будь-хто з членів Творчого колективу має право вимагати розгляду питання на зборах Творчого колективу за умови, що воно було ним доведено до відома інших членів не пізніш як за 3 днів до проведення зборів. З питань не включених до порядку денного рішення можуть прийматися тільки за згодою вcix Учасників, присутніх на зборах Творчого колективу.
  3.9. Збори Творчого колективу є правомочними, якщо на них присутні не менше 1/2 складу Творчого колективу.
  3.10. На час проведення Зборів Творчого колективу з їх складу обирається Голова, який веде Збори та секретар, який оформлює протокол Зборів. Протокол оформлюється в письмовій формі, підписується Головою й секретарем Зборів та складається у двох примірниках, один з яких надається Редакційній раді.
  3.11. Рішення приймається шляхом відкритого голосування та вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала проста більшість присутніх на Зборах. У випадку рівного розподілу голосів, голос Голови Зборів є вирішальним.

   

  4. Особливості взаємовідносин Держкомтелерадіо,  Телерадіоорганізації та Творчого колективу щодо розподілу виробничих відносин та гарантій незалежності редакційної політики

   

  4.1. Держкомтелерадіо делегує згідно із законами України Телерадіокомпанії повноваження щодо виконання статутних вимог, державного замовлення, договору-доручення, тематичного плану і підтверджує, що Телерадіокомпанія має на меті відігравати роль професійного журналістського еталону в інформаційному просторі Запорізької області, позиціонує себе якісним засобом масової інформації, вкладаючи в це поняття: широкий тематичний діапазон, відповідність обраної тематики потребам суспільства, дотриманням високих журналістських стандартів, утримання від гонитви за сенсаційністю на користь виваженому та ґрунтовному вивченню суспільних подій та явищ.
  4.2. Відповідно до своїх прав, Держкомтелерадіо встановлює „Засади редакційної політики”, які є складовою цього Редакційного статуту та визначають направленість редакційної політики й виробничі стосунки під час збору, обробки та розповсюдження інформації, підготовленої Телерадіокомпанією.
  4.3. Держкомтелерадіо довіряє журналістам у їхніх професійних якостях і зобов’язується не впливати на зміст редакційної політики та виробничий процес Телерадіокомпанії інакше, ніж через внесення змін/доповнень до цього Редакційного статуту.
  4.4. Керівництво Телерадіокомпанії працює з творчим колективом на підставі статуту Телерадіокомпанії, колективної угоди, Редакційного статуту, державного замовлення, договору – доручення і тематичного плану тощо.
  4.5. Телерадіокомпанія формує тематичний план за участю Редакційної ради згідно з державним замовленням.
  4.6. Генеральний директор Телерадіокомпанії керує Телерадіокомпанією і відповідає перед Держкомтелерадіо за дотримання Редакційного статуту, виконання, відповідність інформаційних і тематичних програм стандартам журналістики, якість підготовки і видачі передач в ефір. Генеральний директор має бути вільним від будь-яких зобов’язань перед третіми особами, що можуть поставити під сумнів дотримання ним цього Редакційного статуту.
  4.8. Генеральний директор Телерадіокомпанії має всіма доступними засобами захищати від третіх осіб редакційну незалежність, визначену цим Редакційним статутом.
  4.9. У разі не згоди з цим Редакційним статутом або зміною власних поглядів, Генеральний директор Телерадіокомпанії має повідомити про це Держкомтелерадіо негайно.
  4.10. Керівники всіх рівнів Телерадіокомпанії, які мають пряме відношення до збирання, підготовки і видачі в ефір інформації, не мають права втручатися в професійну діяльність журналіста і контролювати зміст інформації, але зобов’язані:
  - давати і вимагати виконання завдань з висвітлення подій;
  - здійснювати повною мірою літературне редагування;
  - визначати спільно з журналістом, який висвітлює подію, жанр майбутнього матеріалу;
  - вносити на розгляд програмної ради пропозиції відносно журналістів, які готують і видають в ефір неякісні матеріали за мовно–стилістичними, художніми, інформаційно ненасиченими ознаками. 
  4.11. У разі виникнення конфлікту інтересів учасники взаємовідносин зобов’язуються вирішувати їх виключно шляхом переговорів. В такому разі працівники редакції або діючі в Телерадіокомпанії профспілкові організації мають сформувати відповідне представництво для переговорів;
  У разі неможливості вирішення конфлікту в межах існуючих „Засад редакційної політики Телерадіокомпанії”, Держкомтелерадіо вносить зміни до „Засад редакційної політики Телерадіокомпанії” у відповідності до вимог цього Редакційного статуту.
   

  5. Взаємовідносини між владою та Телерадіокомпанією, а також  керівництва  Телерадіокомпанії з іншими телерадіоорганізаціями і ліцензіарами аудіовізуальної продукції.

   

  5.1.Телерадіокомпанія в інформаційних та тематичних програмах висвітлює всі кроки виконавчої і представницької влади з вирішення політичних, соціальних, економічних культурних і інших проблем регіону, готуючи матеріали об’єктивно, точно, збалансовано і неупереджено. В практичних діях Телерадіокомпанія керується Законами України “Про висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоуправління в Україні засобами масової інформації”, “Про інформацію” та “Про телебачення і радіомовлення” тощо.
  Невмотивоване законодавством України втручання органів державної влади чи органів місцевого самоуправління, громадських чи релігійних організацій, їх посадових осіб чи працівників у сферу професійної діяльності телерадіокомпанії не допускається.
  5.2.При взаємовідносинах з іншими телерадіоорганізаціями і продакшн–студіями керівництво Телерадіокомпанії:
  - віддає пріоритет програмам тематичного плану, комерційним програмам і показує їх в час прайм-тайму;
  - закупівлю програм проводить на тендерній основі;
  - дбає, щоб формат закуплених авторських програм не збігався з форматом власного телепродукту, суттєво відрізнявся від нього, доповнюючи тематичний план. 
   

  6. Засади редакційної політики Телерадіокомпанії

   

  6.1. Засади редакційної політики Телерадіокомпанії визначають порядок створення, використання та поширення/розповсюдження інформації Телерадіокомпанією.
  6.2. Всі члени Творчого колективу в процесі здійснення своєї діяльності, в тому числі під час підготовки повідомлень, репортажів, передач та їх сповіщення, зобов’язуються дотримуватися вимог передбачених даним Редакційним статутом, локальними актами Телерадіокомпанії, Рішеннями Редакційної ради та нормами чинного законодавства України.
  6.3. Інформація, що використовується під час діяльності Творчого колективу та Телерадіокомпанії повинна бути достовірною, точною, оперативною, об’єктивною, неупередженою, збалансованою.
  6.3.1. Прагнення до оперативної подачі новини не повинно призводити до порушення будь-якого іншого Із стандартів Телерадіокомпанії. Особливо це стосується точності і достовірності.
  6.3.2. Точна інформація – це така інформація, що подається без змін та будь-яких перекручень відносно першоджерела.
  6.3.2.1.Вимоги до телерадіожурналістів щодо точності:
  1) інформація повинна бути гарантовано точною (її збирання, обробка та подача має бути серйозною ти прискіпливою);
  2) категорична відмова від будь-яких форм плагіату
  3) висловлювання повинні цитуватися або переказуватися без спотворення первинного змісту;
  4)  поєднання відео та аудіо ряду не повинно спотворювати реальність і не може бути предметом маніпуляцій;
  5) при пошуку інформації телерадіожурналісти повинні докладати всіх можливих зусиль для того, щоб отримати її самостійно від першоджерела. Лише, якщо це не можливо, отримувати її від тих, хто в свою чергу отримав її від першоджерела;
  6) повідомляти про подію, яку не бачили на власні очі, або ж про факти, відомі лише зі слів сторонньої особи, слід лише перевіривши їх щонайменше ще у двох джерелах інформації. Якщо йдеться лише про попередні дані і ця інформація є надзвичайно суспільно значимою, слід обов’язково загострювати увагу глядача на цій обставині. Таку інформацію можна давати лише у надзвичайних випадках;
  7) при використанні аудіо- та відеоархівних матеріалів слід недвозначно повідомляти слухачеві чи глядачеві, що цей матеріал є архівним;
  6.3.2.2. Особливо ретельно слід перевіряти такі аспекти інформації:
  -   повідомлення про лихо з людськими жертвами, кількість жертв, постраждалими і зниклими без вісті у частині їхньої кількості;
  -   повідомлення про смерть конкретної людини, про списки загиблих чи зниклих без вісті;
  -   імена прізвища і особові назви;
  -   цифри, особливо, коли вони є принциповою частиною навини;
  -   виключні поняття, тобто усе, що починається зі слів “уперше”, “востаннє”, “безпрецедентно”, “найбільший”, “найменший” тощо.
  6.3.2.3. Порядок спростування помилок:
  - у разі, якщо, попри всі належні перевірки, нова інформація свідчить про те, що попередній варіант інформації містив помилку, на виправленні її Телерадіокомпанія має недвозначно наголосити у найближчому випуску новин;
  - якщо помилка є серйозною, крім найближчого інформаційного випуску, програми, слід повідомити про спростування також і у тому випуску, який виходить в ефір наступного дня у той же час, у який помилка вперше була оприлюднена в ефірі.
  6.3.3. Достовірною є інформація, що повна та така, що відповідає дійсності.
  Інформація, яку подає своїм користувачам Телерадіокомпанія, повинна завжди мати авторитетне джерело походження (у тому числі – авторитетне саме для конкретної новини). Крім того, на джерела інформації служби Телерадіокомпанії мають посилатися чітко і недвозначно.
  5.3.3.1. Журналіст і Телерадіокомпанія мають право не розкривати своїх джерел інформації.
  Інформацію з посиланням на анонімне джерело можна давати, коли збігаються такі обставини: інформація є суспільно значимою, джерело є безумовно компетентним стосовно характеру інформації, редакція переконана в добросовісності джерела, джерело з вагомих причин не хоче, щоб його ім’я було оприлюднене.
  До анонімних джерел слід також віднести випадки, коли людина погоджується на інтерв’ю, якщо її обличчя або фігура або голос не можуть бути впізнані. В разі, якщо інформація є суспільно значимою, таке інтерв’ю може бути розміщено в ефірі. 
  Посилаючись на анонімне джерело, автор або група авторів беруть на себе повну відповідальність за достовірність і точність інформації.
  6.3.3.2. Інформація, отримана від співробітників прес-служб, прес-секретарів, речників, прес-аташе, які уповноважені робити заяви від органів влади, установ, організацій, партій, рухів, парламентських фракцій і груп, окремих народних депутатів чи політиків, розцінюється Телерадіокомпанією як офіційна позиція останніх. Ця інформація оприлюднюється із обов’язковим зазначенням джерела, яке несе відповідальність за її точність. 
  6.3.3.3. Журналісти Телерадіокомпанії використовують соціологічні дані, виходячи з рівня авторитетності соціологічної служби, яка проводила дослідження. Для цього потрібно власноруч дослідити, принаймні, такі ключові моменти:
  - хто є власником цієї соціологічної служби;
  - чи є служба членом професійних асоціацій соціологів;
  - чи дотримується вона у своїй роботі наукових методик;
  - чи проводить служба бізнесові дослідження, чи лише електоральні;
  - чи не була служба у минулому причетною до маніпуляцій та фальсифікацій даних.
  Якщо це важливо для адекватного сприйняття соціологічних даних, телерадіожурналіст озвучує наступні позиції:
  - точну назву соціологічної служби, яка проводила дослідження;
  - замовника дослідження (якщо такий є);
  - термін, "географію" і спосіб проведення дослідження;
  - кількість опитаних і вказівки на репрезентативність (кого ці опитані представляють);
  - точне формулювання запитання, на яке давали відповідь респонденти,
  - усі вагомі позиції відповідей;
  - розмір статистичної похибки;
  - більш широкий контекст, який міг мати вплив на думку громади чи окремих її груп.
  6.3.3.4. Інтернет-видання не можуть вважатися достовірним джерелом інформації. Це пояснюється тим, що контроль за дотриманням вимог чинного законодавства низький і невідомий рівень внутрішніх вимог до перевірки інформації в самій редакції інтернет-видання. Тому є неприпустимим для оперативності подавати в ефір або викладати в Інтернеті неперевірену належним чином інформацію.
  6.3.3.5. Інсценування (застосування поставлених сцен і монтажу) не повинне перекручувати події й подавати їх у хибному світлі. Телерадіокомпанія та Творчий колектив дбають про таке: 
  - епізод, що має значення для розуміння розвитку подій, не повинен бути поставленим або інсценованим, у протилежному випадку належить чітко попередити про це аудиторію;
  - постачальників інформації не просять відтворювати перед камерою важливі події, якщо не збираються сказати про це у програмі;
  - глядачів слід спеціально повідомити, якщо інсценовані перед камерою події взагалі б не могли відбутися без вашого втручання;
  - не можна робити паралельний монтаж кадрів і сцен, аби склалося враження, що вони відбувалися водночас, якщо наслідком цього стане перекручене або хибне уявлення про дійсні події.
  6.3.3.6. Реконструкція - це подія, явно відтворена перед камерою або мікрофоном. Реконструкції повинні бути чітко позначені як такі, аби нікого не ввести в оману. Коли програма створює реалістичну сцену на підставі реальних фактів, яка проте не є реконструкцією жодного з них, про це має бути чітко сказано.
  Випуски новин, як правило, не повинні містити реконструкцій фактичних подій з огляду на надто великий ризик введення глядача в оману. Проте до випусків новин можна включати реконструкції, зроблені кимсь іншим (наприклад, міліцією при розслідуванні злочину).
  6.3.4. Оперативна інформація – доводиться до відома в найкоротші строки після її отримання.
  6.3.5. Об’єктивна та неупереджена – інформація подана без особистих оцінок, суджень, висновків, припущень радіожурналістів.
  6.3.5.1. Для журналістів  Телерадіокомпанії немає табуйованих осіб, згадки про яких вони уникають в новинах або не запрошують до студії. Усі політики  та громадські діячі для журналістів Телерадіокомпанії є рівними у своїх можливостях. Передусім журналісти Телерадіокомпанії цінують  людину, її інтелектуальний потенціал. Запитання  від  журналістів  Телерадіокомпанії під час теле–, радіоефіру повинні бути гострими для будь-кого: як для представників влади, так і для представників опозиції. Перед розмовою у прямому ефірі чи записом інтерв’ю журналіст Телерадіокомпанії повинен попередити співрозмовника про свій політичний нейтралітет та неупереджене ставлення. Журналіст Телерадіокомпанії не повинен обіцяти   ставити зручні запитання.
  6.3.5.2. Учасники програм мають право знати:
  - про що саме йдеться в програмі;
  - характер їхньої участі , скажімо,  інтерв’ю або дискусія;
  - якщо вони беруть участь  у дебатах або в дискусії весь спектр думок, поглядів, які можуть бути на ній;
  - прізвища решти учасників розмови;
  - якщо в них беруть інтерв’ю – яких саме питань воно стосуватиметься;
  - чи виступатимуть вони в прямому ефірі або запису, і чи плівка монтуватиметься.
  Автори програми не повинні розкривати учасникові справжню мету програми лише у випадках якщо:
  - цього недвозначно вимагають суспільні або державні інтереси;
   
       
   
       
  Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
       
    Всі побажання
  що до сайту
  можна писати
  на пошту:
  zdtrk@zp.ukrtel.net
  zodtrk@ukr.net
   
  Им'я:
  Пароль:
  Реєстрація Забув пароль
   
   
  ftp://77.121.81.200/