• Прямий ефір
 • Покриття
 •  
   
  «    Серпень 2016    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
   
  Погода Запоріжжі » Україна
   
 • Офіційний сайт Президента
 • Кабінет міністрів України
 • Державний комітет ТБ та радіо
 • Національна рада України з питань ТБ та радіо мовлення
 • Верховна рада України


 • Запорiзька Обласна Рада
 • Запорізька мерія
 • Бердянська районна державна адміністрація

 • Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні

 • Газета "Верже"
 • Газета "Запорозька Січ"
 • Газета "Запорізька правда"
 • Газета "Міг"
 • Газета "Субота плюс"
 • Газета "Індустріальне Запоріжжя"
 • Газета "Наше время плюс"

 • Сайти регіональних дирекцій філій НТКУ

 • Проект ЗУ "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо приведення у відповідність із законами України "Про інформацію" та "Про доступ до публічної інформації"
  З А К О Н  У К Р А Ї Н И

   

  Про внесення змін до деяких законодавчих актів України

  щодо приведення у відповідність із законами України

  «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»

   

   

  Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

   

  I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

  1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):

  1) у статті 15 слова «інформації, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави» замінити словами «службової інформації, порушення законодавства про криптографічний та технічний захист державних інформаційних ресурсів або інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом»;

  2) в абзаці першому частини третьої статті 164-3 слово «конфіденціальної» замінити словом «конфіденційної»;

  3) у частині першій статті 188-31 слова «інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом» замінити словами «державних інформаційних ресурсів або інформації».

  4) статтю 212-3 викласти в такій редакції:

  «Стаття 212-3. Порушення права на інформацію та права на звернення

  Неоприлюднення або несвоєчасне оприлюднення інформації, обов’язковість оприлюднення якої передбачено законом, -

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Необґрунтоване віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом, -

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Обмеження доступу до інформації або віднесення інформації до службової чи конфіденційної, якщо це прямо заборонено законом, -

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Ненадання відповіді на запит на інформацію, ненадання інформації, неправомірна відмова в наданні інформації, несвоєчасне або неповне надання інформації, надання недостовірної інформації у випадках, коли така інформація підлягає наданню відповідно до законів України «Про доступ до публічної інформації», «Про доступ до судових рішень» та «Про засади запобігання і протидії корупції», -

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Незаконна відмова в прийнятті та розгляді звернення, порушення обов’язків посадових осіб у зв’язку з розглядом та наданням відповіді на звернення, у тому числі порушення строків розгляду звернення, відповідно до Закону України «Про звернення громадян», -

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від двадцяти п’яти до п’ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

  Повторне протягом року вчинення порушення з числа передбачених частинами четвертою та п’ятою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, -

  тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від десяти до двадцяти годин.»;

  5) у назві та абзаці першому частини першої 212-5 слова «конфіденційну інформацію, що є власністю держави» замінити словами «службову інформацію».

  2. У назві та абзаці першому частини першої статті 330 У Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 25-26, ст. 131) слова «конфіденційну інформацію, яка є власністю держави» замінити словами «інформацію з обмеженим доступом».

  3. У Сімейному кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 21-22, ст. 135; 2007 р., № 10, ст.87):

  1) у частині четвертій статті 7 слово «таємницю» замінити словом «конфіденційність»;

  2) у частині четвертій статті 30 слово «таємницею» замінити словом «конфіденційними».

  4. Частину третю статті 277 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., №№ 40-44, ст. 356) після слів «не доведе протилежного» доповнити словами «, крім випадку висловлення оціночних суджень».

  5. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):

  1) у частині п’ятій статті 12 слово «значимою» замінити словом «необхідною»;

  2) пункт 1 частини першої статті 183-2 викласти в такій редакції:

  «1) оскарження бездіяльності суб'єкта владних повноважень щодо розгляду звернення або запиту на інформацію фізичної або юридичної особи;».

  6. Частину другу статті 3 Закону України «Про міліцію» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 4, ст. 20; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 36, ст.526) викласти в такій редакції:

  «Діяльність міліції є гласною. Вона інформує органи влади і управління, трудові колективи, громадські організації, населення і засоби масової інформації про свою діяльність, стан громадського порядку та заходи щодо його зміцнення. Міліція оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». При органах міліції може проводитися акредитація представників засобів масової інформації, журналістів відповідно до закону. Не підлягають розголошенню відомості, що становлять інформацію з обмеженим доступом відповідно до закону.».

  7. Частину шосту статті 2 Закону України «Про правовий режим території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 16, ст. 198; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 13, ст. 177, № 37, ст. 541; 1997 р., № 20, ст. 145; 2008 р., № 24, ст.232) після слів «починаючи з 2009 року,» доповнити словами «а також надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ публічної інформації».

  8. У статті 23 Закону України «Про зовнішньоекономічну діяльність» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 29, ст. 377; Відомості Верховної Ради України, 2002 р., № 29, ст.194):

  1) у частині другій слова «Законом України «Про підприємства в Україні» замінити словами «Цивільним кодексом України та законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації»;

  2) третє речення частини третьої викласти в такій редакції:

  «Кожний суб'єкт зовнішньоекономічної діяльності має право на безпосереднє одержання інформації у суб’єктів владних повноважень відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  3) частину сьому після слів «законів України «Про інформацію»,» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації».

  9. Пункт 5 частини першої статті 6 Закону України «Про прокуратуру» (Відомості Верховної Ради України, 1991, № 53, ст.793) після слів «заходи щодо її зміцнення,» доповнити словами «оприлюднюють інформацію та надають інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  10. Частину тринадцяту статті 9 Закону України «Про оперативно-розшукову діяльність» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 22, ст. 33) після слів «що порушують права людини» доповнити словами «, а також іншої суспільно необхідної інформації».

  11. У Законі України «Про Службу безпеки України» (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 27, ст. 382; 2006 р., № 14, ст. 116, № 30, ст. 258; 2011 р., № 10, ст.63):

  1) у статті 7:

  частину першу викласти в такій редакції:

  «Служба безпеки України інформує про свою діяльність через засоби масової інформації, шляхом надання відповідей на запити на доступ до публічної інформації та в інших формах у визначеному законодавством порядку.»;

  частину третю викласти в такій редакції:

  «Не підлягає розголошенню інформація з обмеженим доступом, крім випадків, передбачених законами України.»;

  2) у пункті 7 частини першої статті 24 слова «конфіденційної інформації, що є власністю держави» замінити словами «службової інформації».

  12. У Законі України «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 1, ст. 1; 2004 р., № 7, ст.51; 2004 р., № 11, ст.141; 2004 р., № 16, ст.238; 2004 р., № 32, ст.394):

  1) абзац другий частини першої статті 3 виключити;

  2) текст статті 25 викласти в такій редакції:

  «Журналістом редакції друкованого засобу масової інформації відповідно до цього Закону є творчий працівник, який професійно збирає, одержує, створює і займається підготовкою інформації для друкованого засобу масової інформації та діє на підставі трудових чи інших договірних відносин з його редакцією або займається такою діяльністю за її уповноваженням, що підтверджується редакційним посвідченням чи іншим документом, виданим йому редакцією цього друкованого засобу масової інформації.

  Професійна належність журналіста може підтверджуватися дипломом про освіту, документом, виданим професійним об’єднанням журналістів.

  На особу, якій видано редакційне посвідчення чи інший документ, що підтверджує повноваження, надані їй редакцією друкованого засобу масової інформації, або її професійну належність поширюються права і обов'язки, зазначені у статті 26 цього Закону.»;

  3) у статті 26:

  пункт 6 частини другої виключити;

  у пункті 7 частини другої та пункті 5 частини третьої слова «засвідчує його належність до друкованого засобу масової інформації» замінити словами «підтверджує його професійну належність або повноваження, надані редакцією друкованого засобу масової інформації»;

  4) у статті 34 слова «Всі громадяни України, юридичні особи і державні органи відповідно до статті 9 Закону України «Про інформацію» мають» замінити словами «Кожен має»;

  5) статтю 35 викласти в такій редакції:

  «Стаття 35. Запит на доступ до публічної інформації

  Порядок доступу до публічної інформації шляхом подання запиту на інформацію регулюється Законом України «Про доступ до публічної інформації».»;

  6) пункт 1 частини другої статті 41 виключити;

  7) у статті 42:

  пукти 2-3 викласти в такій редакції:

  «2) вони містяться у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

  3) вони є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб;»;

  доповнити пунктом 6 такого змісту:

  «6) законом передбачено звільнення від відповідальності за такі дії.».

  13. У частині четвертій статті 12 Закону України «Про державну контрольно-ревізійну службу в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 13, ст. 110; 2006 р., № 14, ст.117) слова «комерційної та службової таємниць» замінити словами «правового режиму інформації з обмеженим доступом, встановленого законом».

  14. У Законі України «Про науково-технічну інформацію» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 33, ст.345; 2003 р., № 30, ст. 247):

  1) статті 6 та 7 викласти в такій редакції:

  «Стаття 6. Права на науково-технічну інформацію

  1. Права на науково-технічну інформацію охороняються відповідно до закону.

  2. Підставою виникнення прав на науково-технічну інформацію є створення науково-технічної інформації своїми силами і за свій рахунок; виконання договору про створення науково-технічної інформації; виконання будь-якого договору, що містить умови переходу прав на інформацію до іншої особи.

  3. Права на науково-технічну інформацію, створену кількома особами, визначаються договором, укладеним між творцями цієї інформації.

  4. Права на науково-технічну інформацію, створену на кошти державного бюджету, визначаються державою як прийняттям загальних рішень, так і встановленням форм договорів між фінансуючим державним органом і виконавцем робіт із створення науково-технічної інформації.

  Права на науково-технічну інформацію, що належали фізичним та юридичним особам, можуть переходити до держави у разі передачі її до відповідних державних банків даних, фондів або архівів на договірній основі.

  Стаття 7. Відносини між особами, яким належать права на науково-технічну інформацію, її споживачами і посередниками

  1. Споживач науково-технічної інформації несе відповідальність за дотримання прав особи, якій належать права на цю інформацію. Він не має права передачі одержаної науково-технічної інформації третій особі, якщо це не обумовлено договором з особою, якій належать права на науково-технічну інформацію.

  Якщо споживач науково-технічної інформації одержав від особи, якій належать права на цю інформацію, або через посередника інформацію, що не відповідає умовам договору між ними, він має право вимагати безоплатного усунення недоліків у погоджений термін.

  У разі відмови особи, якій належать права на цю інформацію, або посередника добровільно задовольнити законні вимоги споживача спір вирішується в суді.

  2. Особа, якій належать права на інформацію, здійснює свої права щодо науково-технічної інформації самостійно або через посередника. Відносини між особою, якій належать права на інформацію, і посередником регулюються договором.»;

  2) у частині другій статті 11:

  слово «Результати» замінити словами «Права на результати»;

  слова «є їх власністю» замінити словами «належать цим особам».

  15. У статті 2 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 50, ст. 472; 2000 р., № 41, ст. 343):

  1) назву статті викласти в такій редакції:

  «Стаття 2. Підконтрольність, підзвітність та відкритість діяльності Антимонопольного комітету України»

  2) доповнити частиною третьою такого змісту:

  «Антимонопольний комітет України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

  16. В абзаці другому частини другої статті 23 Закону України «Про державну податкову службу в Україні» (Відомості Верховної Ради, 1994 р.,               № 15, ст.84) слова «державну та службову таємницю» замінити словами «державну таємницю та іншу охоронювану законом інформацію».

  17. В абзаці п’ятому статті 2 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 6, ст. 35; 1999 р., № 36, ст.318; 2007 р., № 15, ст.194) слово «таємниці» замінити словами «конфіденційності інформації».

  18. У Законі України «Про інформаційні агентства» (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83):

  1) у статті 6:

  в абзаці восьмому слова «власник інформації» замінити словами «інша особа, якій належать права на інформацію»;

  в частині другій слова «власником інформації» замінити словами «мати інші права на інформацію»;

  2) назву та частину першу статті 32 викласти в такій редакції:

  «Стаття 32. Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію

  Відносини інформаційних агентств з авторами або іншими особами, яким належать права на інформацію, здійснюються на основі укладених між ними договорів.»;

  3) пункт 1 частини першої статті 34 виключити;

  4) у статті 35:

  пункти 2-3 викласти в такій редакції:

  «2) міститься у відповіді на запит на інформацію, поданий відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», або у відповіді на звернення, подане відповідно до Закону України «Про звернення громадян»;

  3) є дослівним відтворенням публічних виступів або повідомлень суб’єктів владних повноважень, фізичних та юридичних осіб;»;

  б) доповнити пунктом 5 такого змісту:

  «5) законом передбачено звільнення від відповідальності за такі дії.».

  19. У Законі України «Про Рахункову палату» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 43, ст.212):

  1) у статті 14 слова «про державну та іншу таємницю, розголошення державної та іншої таємниці, яка охороняється законом» замінити словами «про державну та іншу інформацію з обмеженим доступом, розголошення державної та іншої інформації з обмеженим доступом»;

  2) статтю 19 викласти в такій редакції:

  «Стаття 19. Інформація, отримана в процесі діяльності Рахункової палати

  Матеріали, які надаються для аналізу, перевірки або ревізії органами виконавчої влади, Національним банком України або іншою банківською установою, підприємствами, установами та організаціями, а також відомості та документи про фінансовий, майновий, податковий стан юридичних і фізичних осіб, що надходять до Рахункової палати, становлять службову інформацію і можуть бути використані лише для здійснення контролю та не підлягають розголошенню до прийняття рішення Рахункової палати, крім випадків передбачених законом.

  У діяльності Рахункової палати забезпечується захист конфіденційної інформації фізичних та юридичних осіб відповідно до закону.»;

  3) статтю 20 виключити;

  4) статтю 35 після слів «публікується у виданнях Верховної Ради України» доповнити словами «та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати у мережі Інтернет»;

  5) частину другу статті 40 замінити двома новими частинами такого змісту:

  «Щорічний звіт про роботу Рахункової палати перед Верховною Радою України підлягає обов'язковому опублікуванню та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Рахункової палати у мережі Інтернет.

  Рахункова палата оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

  20. Закон України «Про Конституційний Суд України» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 49, ст.272) доповнити статтею 31-1 такого змісту:

  «Стаття 31-1. Відкритість діяльності Конституційного Суду України

  Конституційний Суд України оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  Оприлюднення інформації та надання інформації на запити, адресовані Конституційному Суду України, забезпечується Секретаріатом Конституційного Суду України.».

  21. Пункт 20 частини другої статті 7 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., № 51, ст.292; 2002 р., № 29, ст.194; 2005 р., № 42, ст.466; 2006 р., № 13, ст.110; № 16, ст.134; № 31, ст.268; 2008 р., № 50-51, ст.384; 2009 р., № 23, ст.278; 2010 р., № 29, ст.392) після слів «стан розвитку ринку цінних паперів» доповнити словами «, оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  22. У статті 19 Закону України «Про приватизацію державного майна» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 17, ст. 122; 2004 р., № 45, ст.501; 2005 р., № 48, ст.480; 2006 р., № 22, ст.184; 2008 р., № 27-28, ст.253):

  у частині першій:

  абзац п’ятий після слів «місцевій пресі» доповнити словами «, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет»;

  абзац шостий після слів «за місцем розташування відповідного об'єкта» доповнити словами», а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет»;

  частину другу після слів «центральній та місцевій пресі» доповнити словами «, а також на офіційному веб-сайті Фонду державного майна України в мережі Інтернет».

  23. У Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст.170; 2005 р., № 48, ст.483; 2007 р., № 25, ст.340; 2009 р., № 6, ст.19; № 19, ст.260; 2010 р., № 37, ст.496):

  1) частину шістнадцяту статті 46 після слова «гласно» доповнити словами «із забезпеченням права кожного бути присутнім на них»;

  2) частини п’яту та одинадцяту статті 59 викласти в такій редакції:

  «5. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.»;

  «11. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування, їх проекти підлягають обов’язковому оприлюдненню та наданню на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

  24. В абзаці восьмому статті 1 Закону України «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 49, ст. 299; 1998 р., № 45, ст.271) слова «Законом України «Про інформацію» замінити словами «законами України «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

  25. У Законі України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 20, ст.99; 2008 р., № 25, ст.240):

  1) у пункті 5 статті 13:

  в абзаці першому слова «і секретними (таємними)» замінити словами «які містять інформацію з обмеженим доступом»;

  в абзаці другому слова «інформації, пов'язаної із службовою та державною таємницями,» замінити словами «інформації з обмеженим доступом»;

  2) статтю 14 доповнити частиною п’ятою такого змісту:

  «Уповноважений оприлюднює інформацію та надає інформацію на запити відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

  3) у пункті 1 частини першої статті 22 слова «зазначених нормативними актами про охорону державної та службової таємниць» замінити словами «визначених законодавчими актами щодо захисту інформації з обмеженим доступом».

  26. У Законі України «Про Вищу раду юстиції» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 25, ст.146):

  1) частину першу статті 48 доповнити реченням другим такого змісту:

  «Секретаріат Вищої ради юстиції забезпечує надання інформації на запити на інформацію, адресовані Вищій раді юстиції, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

  2) у статті 49:

  назву статті викласти в такій редакції:

  «Стаття 49. Оприлюднення інформації Вищої ради юстиції»

  доповнити частиною другою такого змісту:

  «Акти Вищої ради юстиції, інша інформація про Вищу раду юстиції та її діяльність підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».».

  27. У Законі України «Про Верховну Раду Автономної Республіки Крим» (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 29, ст.191; 2010 р., № 37, ст.496):

  1) статтю 10 доповнити частиною одинадцятою такого змісту:

  «Проекти нормативно-правових актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, акти Верховної Ради Автономної Республіки Крим (крім внутрішньо-організаційних) підлягають обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»;

  2) статтю 16 після частини третьої доповнити новою частиною четвертою такого змісту:

  «Секретаріат Верховної Ради Автономної Республіки Крим забезпечує оприлюднення актів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, іншої інформації про Верховну Раду Автономної Республіки Крим та її діяльність, а також забезпечує надання інформації на запити, адресовані Верховній Раді Автономної Республіки Крим, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».»

    У зв'язку з цим частини четверту – восьму вважати відповідно частинами п’ятою – дев’ятою.

  28. Частини четверту – шосту статті 41 Закону України «Про місцеві державні адміністрації» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 20-21, ст.190; 2010 р., № 37, ст.496) замінити частинами четвертою – сьомою такого змісту:

  «Проекти нормативно-правових актів місцевих державних адміністрацій виносяться на громадське обговорення шляхом оприлюднення відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  Акти місцевих державних адміністрацій індивідуальної дії, прийняті в межах їх повноважень, набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлено пізніший термін уведення їх у дію. Ці акти доводяться до їх виконавців, а також обов’язково оприлюднюються, крім внутрішньо-організаційних актів.

  Нормативно-правові акти місцевих державних адміністрацій підлягають державній реєстрації у відповідних органах юстиції в установленому органом порядку і набирають чинності після реєстрації з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін уведення їх у дію.

  Визначені в цій статті акти місцевих державних адміністрацій підлягають обов’язковому оприлюдненню в порядку, установленому Законом України «Про доступ до публічної інформації».»

  У зв’язку з цим частину сьому вважати частиною восьмою.

  29. Перше речення частини першої статті 24 Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 44, ст. 391) викласти в такій редакції:

  «Права на геологічну, геофізичну, геохімічну, техніко-економічну та іншу інформацію, а також зразки гірничих порід (в тому числі керн) та інші дані (далі – інформація), отримані інвестором у результаті виконання робіт, передбачених угодою про розподіл продукції, належать державі.».

  30. У Законі України «Про державну таємницю» (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 49, ст.428; 2010 р., № 46, ст.537):

  1) статтю 6 викласти в такій редакції:

  «Стаття 6. Реалізація прав на секретну інформацію та її матеріальні носії

  Суб’єкт інформаційних відносин, якому належать права на секретну інформацію або її матеріальні носії, здійснює свої права з урахуванням обмежень, установлених в інтересах національної безпеки України відповідно до цього Закону.

  Якщо обмеження прав на секретну інформацію або її матеріальні носії завдають шкоди суб’єкту інформаційних відносин, якому такі права належать, відшкодування здійснюється за рахунок держави у порядку та розмірах, що визначаються у договорі між суб’єктом інформаційних відносин, якому належать права на таку інформацію або її матеріальні носії, і державним органом (органами), якому державним експертом з питань таємниць надається право приймати рішення щодо суб'єктів, які матимуть доступ до цієї інформації та її матеріальних носіїв. Зазначеним договором також визначаються порядок та умови охорони державної таємниці, зокрема режим секретності під час користування і розпорядження секретною інформацією та її матеріальними носіями, обумовлюється згода суб’єкта інформаційних відносин на здійснення його прав щодо інформації або її матеріальних носіїв з урахуванням обмежень, встановлених відповідно до цього Закону, взяття суб’єктом інформаційних відносин на себе зобов'язання щодо збереження державної таємниці та ознайомлення з мірою відповідальності за порушення законодавства про державну таємницю.

  Якщо суб’єкт інформаційних відносин, якому належать права на секретну інформацію або її матеріальні носії, відмовляється від укладення договору чи порушує його, за рішенням суду ця інформація або її матеріальні носії можуть бути вилучені за умови попереднього і повного відшкодування їх вартості суб’єкту інформаційних відносин, якому належали відповідні права.»;

  2) у статті 8:

  у частині другій слова «і їх розголошення завдаватиме шкоди інтересам національної безпеки України» замінити словами «та з дотриманням вимог статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  у частині четвертій:

  абзац другий після слів «предметів побуту» доповнити словами «, про вплив товару (роботи, послуги) на життя та здоров’я людини»;

  абзац шостий викласти в такій редакції:

  «про незаконні дії органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових і службових осіб;»;

  3) у статті 39:

  в абзаці восьмому частини першої слова «конфіденційної або іншої таємної» виключити;

  доповнити статтю частиною другою такого змісту:

  «Особа звільняється від відповідальності за розголошення державної таємниці, якщо суд встановить, що відповідна інформація є суспільно необхідною або особа мала обґрунтовані підстави вважати таку інформацію суспільно необхідною на момент розголошення і її було розголошено не з корисливих мотивів.».

   
       
   
       
  Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
       
    Всі побажання
  що до сайту
  можна писати
  на пошту:
  zdtrk@zp.ukrtel.net
  zodtrk@ukr.net
   
  Им'я:
  Пароль:
  Реєстрація Забув пароль
   
   
  ftp://77.121.81.200/