• Прямий ефір
 • Покриття
 •  
   
  «    Грудень 2016    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
   
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
   
  Погода Запоріжжі » Україна
   
 • Офіційний сайт Президента
 • Кабінет міністрів України
 • Державний комітет ТБ та радіо
 • Національна рада України з питань ТБ та радіо мовлення
 • Верховна рада України


 • Запорiзька Обласна Рада
 • Запорізька мерія
 • Бердянська районна державна адміністрація

 • Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні

 • Газета "Верже"
 • Газета "Запорозька Січ"
 • Газета "Запорізька правда"
 • Газета "Міг"
 • Газета "Субота плюс"
 • Газета "Індустріальне Запоріжжя"
 • Газета "Наше время плюс"

 • Сайти регіональних дирекцій філій НТКУ

 • Проект постанови КМУ "Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади"

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   

  П О С Т А Н О В А

   

  від «___» ____________ 2011 р. № ______

   

  Київ

   

  Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,

  що знаходиться у володінні органів виконавчої влади

   

  На виконання вимог, встановлених Конституцією України, Законом України «Про доступ до публічної інформації» Кабінет Міністрів України                               п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади (додається).

  2. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити розміщення і постійне оновлення публічної інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою.

  3. Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації для інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розміщених у мережі Інтернет, забезпечити належне функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі – Веб-портал).

  4. Визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення –відповідальним за інформаційне, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації – за технічне забезпечення передбачених цією постановою заходів.

  5. Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації під час розроблення проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та завдань Національної програми інформатизації передбачати фінансування робіт із забезпечення належного функціонування веб-порталів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

  6. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 2002 р., № 2, ст. 57)

   

  Прем’єр-міністр України                                             М. АЗАРОВ

   


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від «___» _________ 2011 р. №___

   

   

  ПОРЯДОК

  оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,

  що знаходиться у володінні органів виконавчої влади

   

  1. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади, здійснюється на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», інших нормативно-правових актів з метою забезпечення ефективності та прозорості діяльності цих органів, забезпечення інформаційних прав громадян, а також забезпечення впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості.

  2. Оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади, здійснюється шляхом:

  розміщення і постійного оновлення міністерствами, іншими центральними та місцевими органами виконавчої влади публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» та цього Порядку на офіційних веб-сайтах;

  забезпечення доступу до публічної інформації відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації»;

  забезпечення належного функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України (далі – Веб-портал), призначеного для інтеграції офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та розміщення інформаційних ресурсів відповідно до потреб громадян.

  3. Координація робіт із забезпечення діяльності Веб-порталу, його інформаційне наповнення, технічна підтримка, супроводження та встановлення регламенту і стандартів обміну інформацією між його складовими частинами здійснюється Секретаріатом Кабінету Міністрів України.

  4. Інформація, яка розміщується на офіційних веб-сайтах органів виконавчої влади та Веб-порталі, повинна мати захист від несанкціонованої модифікації.

  5. Інформаційне наповнення, захист інформації від несанкціонованої модифікації та технічне забезпечення функціонування офіційних веб-сайтів міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади як складових частин Веб-порталу зазначені органи здійснюють самостійно.

  6. Контроль за дотриманням вимог щодо захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах, які забезпечують наповнення та функціонування офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади та Веб-порталу, здійснюється Держспецзв’язку.

  7. Орган виконавчої влади своїм рішенням затверджує положення про офіційний веб-сайт, яке має містити інформацію про:

  доменну адресу сайту в сегменті .gov.ua;

  структуру, дизайн веб-сайту;

  порядок функціонування та наповнення веб-сайту;

  вимог до відповідальних осіб, що забезпечують технічне забезпечення і супровід, а також змістовну підтримку веб-сайту;

  Керівник органу виконавчої влади визначає осіб, відповідальних за технічне забезпечення і супровід, змістовне наповнення та літературне редагування відповідно до вимог чинного законодавства.

  8. На офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується вся публічна інформація, обов’язковість оприлюднення якої передбачена законодавством:

  8.1. Орган виконавчої влади зобов’язаний розмістити на офіційному          веб-сайті інформацію:

  1) інституційного характеру:

  найменування органу виконавчої влади та позначка про офіційний статус веб-сайту;

  місія органу виконавчої влади та основні завдання;

  функції органу виконавчої влади та його структурних й регіональних підрозділів;

  повноваження та напрями діяльності органу виконавчої влади;

  нормативно-правові засади діяльності органу виконавчої влади;

  фінансові ресурси органу виконавчої влади (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо);

  державні інформаційні ресурси з питань, що належать до компетенції органу виконавчої влади;

  державні цільові програми у відповідній сфері;

  загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку органу виконавчої влади.

  2) про структуру та контакти:

  організаційна структура органу виконавчої влади та схема взаємодії з іншими органами державної влади, органами місцевого самоврядування;

  прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти керівників та їх заступників, керівників структурних та регіональних підрозділів;

  місцезнаходження апарату, територіальних (регіональних) органів та відповідних структурних підрозділів місцевих держадміністрацій (поштові адреси, номери телефонів, факсів, адреси офіційних веб-сайтів та електронної пошти);

  перелік і службові номери засобів зв’язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління органу виконавчої влади, та їх керівників, крім підприємств, установ та організацій, створених з метою конспірації, оперативно-розшукової або контррозвідувальної діяльності;

  розклад роботи органу виконавчої влади та графік прийому громадян;

  3) про регуляторні повноваження:

  нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії (окрім внутрішньоорганізаційних) видані цим органом виконавчої влади з питань, що належать до його компетенції;

  плани підготовки органом виконавчої влади проектів регуляторних актів та зміни до них;

  повідомлення про оприлюднення проектів регуляторних актів, проекти цих актів і аналіз їх регуляторного впливу, кінцевий термін приймання пропозицій, а також поштова і електронна адреса, на яку вони можуть бути подані;

  плани проведення, порядок денний відкритих засідань органу виконавчої влади та місце їх проведення;

  іншу інформацію про регуляторну діяльність органу виконавчої влади;

  4) про адміністративні послуги:

  перелік та умови надання адміністративних послуг органами виконавчої влади і бюджетними установами, які перебувають в їх управлінні та яким делеговані повноваження з надання таких послуг;

  вартість відшкодування за копіювання та друк під час задоволення запиту на інформацію;

  5) про взаємодію з громадськістю і громадянами:

  інформацію про механізми чи процедури, за допомогою яких громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень органу виконавчої влади;

  інформацію про виконання плану заходів з реалізації Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2007 р. № 1035 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 89, ст. 3284);

  інформацію про взаємодію з громадською радою при органі виконавчої влади;

  інформацію про проведення консультацій з громадськістю, громадської експертизи та врахування громадської думки (рекомендацій громадської експертизи) у діяльності органу виконавчої влади;

  форми і зразки документів та інших матеріалів, необхідних для звернення громадян до органу виконавчої влади, правила їх заповнення;

  розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи;

  порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень розпорядників інформації, їх дій чи бездіяльності;

  інформацію про порядок доступу до інформації та до спеціально відведених місць для роботи запитувачів з документами чи їх копіями, а також реквізити спеціально уповноваженого підрозділу або особи, відповідальної за розгляд інформаційних запитів особи (прізвище, ім’я, по батькові, адреса, телефон, адреса електронної пошти та ін.)

  6) інформація звітного характеру:

  звіти про відстеження результативності прийнятих органом виконавчої влади регуляторних актів;

  звіти про розгляд запитів на інформацію;

  звіт про виконання бюджету (постатейно);

  інші звіти, передбачені чинним законодавством;

  декларації про доходи осіб та членів їх сімей, що займають посаду державного службовця першої та другої категорії або займають виборні посади.

  7) іншу інформацію, пов’язану з діяльністю органу виконавчої влади:

  відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти;

  інформацію про систему обліку, види інформації, яку зберігає орган виконавчої влади, бази персональних даних та їх мету;

  відомості про наявні вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад;

  іншу інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законом.

  8.2. Для Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міської держадміністрації додатково вказується:

  методика нарахування та показники розрахунків за енергоносії;

  відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом відповідного рівня;

  установи і заклади соціальної сфери;

  перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці, із зазначенням адреси, номерів телефонів, розпорядку роботи;

  8.3. Проекти нормативно-правових актів,оприлюднюються не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття.

  8.4. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим.

  8.5. Інформація розміщена на офіційному сайті органу виконавчої влади має містити дату і час опублікування та/або дату і час внесення змін.

  9. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації додатково розміщують інформацію про районні, районні у містах Києві та Севастополі держадміністрації, в обсязі, визначеному пунктом 8 цього Порядку.

  10. Інформація, розміщена на Веб-порталі та офіційному веб-сайті, оновлюється невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення документу) після створення та/або зміни відомостей, зазначених у пунктах 8 і 9 цього Порядку.

  11. На офіційному веб-сайті Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій розміщується інформація про територію відповідної адміністративно-територіальної одиниці:

  сучасна територія та історія регіону, адміністративно-територіальний устрій, міста регіону;

  загальний огляд економіки, опис природних ресурсів, відомості про транспортну інфраструктуру, засоби комунікації, промисловість, сільське господарство, створення привабливих інвестиційних умов у регіоні, вільні економічні зони, розвиток туризму тощо;

  відомості про розвиток науки і освіти (перелік навчальних закладів і наукових установ, закладів культури і мистецтва), посилання на інші інтернет-ресурси регіону.

  На офіційному веб-сайті може розміщуватися інша інформація, яку керівництво органу виконавчої влади вважає за доцільне оприлюднити,

  Забороняється розміщення на офіційному веб-сайті реклами (за винятком соціальної) та політичної агітації (у т. ч. політичної реклами).

  12. На Веб-порталі та офіційному веб-сайті органу виконавчої влади розміщується адреса електронної пошти структурного підрозділу, відповідального за приймання та реєстрацію вхідної кореспонденції, а також ведеться статистика відвідувань та надається можливість зворотного зв’язку для відвідувачів.

  13. Не допускається розміщення на офіційному веб-сайті інформації, розповсюдження чи оприлюднення якої заборонено законодавством.

  Контроль за дотриманням вимог цього пункту здійснюється відповідними підрозділами органів виконавчої влади.

  Персональна відповідальність за дотримання цих вимог покладається на керівника відповідного органу.

  14. Інформація, яка розміщується на офіційному веб-сайті, підлягає літературному редагуванню.

  15. На початку головної сторінки офіційного веб-сайту органу виконавчої влади розміщується зображення Державного Герба України.

  16. На головній сторінці офіційного веб-сайту органу виконавчої влади розміщується адреса Веб-порталу.

  17. Інформація на офіційному веб-сайті подається українською, а також мовою національних меншин, у випадку наявності місць компактного проживання національної меншини. За потребою веб-сайт може перекладатися іншими мовами.

  Переклад офіційного веб-сайту англійською мовою здійснюється в обсязі, визначеному рішенням органу влади для належного представлення його місії, структури і завдань, а також публікації іншої інформації, обов’язковість перекладу якої встановлено чинним законодавством.

  18. Моніторинг інформаційного наповнення офіційних веб-сайтів органів виконавчої влади відповідно до вимог цього Порядку проводиться Держкомтелерадіо.


   

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України

  «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації,

  що знаходиться у володінні органів виконавчої влади»

   

  1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України

  13.01.2011 р. Верховною Радою України прийнято закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію».

  Статтею 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати інформацію. Визначено, яка інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню. Частиною другою даної статті визначено, що у разі наявності у розпорядника інформації офіційного веб-сайту така інформація оприлюднюється на веб-сайті із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації.

  Статтею 24 за не оприлюднення інформації передбачена відповідальність  за порушення законодавства про доступ до публічної  інформації.

  Крім того, абзацом четвертим пункту 4 Розділу VI «Прикінцеві положення» Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

  У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо розроблено Порядок оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади.

   

  2. Мета і шляхи її досягнення

  Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження Порядку оприлюднення у мережі Інтернет публічної інформації, що знаходиться у володінні органів виконавчої влади.

  Проектом передбачається:

  міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям забезпечити розміщення і постійне оновлення публічної інформації на офіційних веб-сайтах у мережі Інтернет відповідно до Порядку, затвердженого  постановою;

  Секретаріату Кабінету Міністрів України, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації та Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації для інтеграції інформаційних ресурсів органів виконавчої влади, розміщених у мережі Інтернет, забезпечити належне функціонування Єдиного веб-порталу Кабінету Міністрів України;

  визначити Державний комітет телебачення і радіомовлення відповідальним за інформаційне, а Державне агентство з питань науки, інновацій та інформатизації – за технічне забезпечення передбачених цією постановою заходів;

  Міністерству фінансів, Міністерству економічного розвитку і торгівлі, Державному агентству з питань науки, інновацій та інформатизації під час розроблення проектів Державного бюджету України, Державної програми економічного і соціального розвитку України та завдань Національної програми інформатизації передбачати фінансування робіт із забезпечення належного функціонування веб-порталів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади;

  визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 4 січня 2002 р. № 3 «Про порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади».

   

  3. Правові аспекти

  Правовою підставою розроблення є План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України від 13.01.2011 р. № 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 02.03.2011 р. (протокол № 17), доручення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова від 12.05.2011 р. № 23159/1/1-11.

  У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про телекомунікації», Указ Президента України від 31.07.2000 р. № 928 «Про заходи щодо розвитку національної складової глобальної інформаційної мережі Інтернет та забезпечення широкого доступу до цієї мережі в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 04.01.2002 р. № 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади», від 24.02.2003 р. № 208 «Про заходи щодо створення електронної інформаційної системи «Електронний Уряд», інші акти законодавства України.

   

  4. Фінансово-економічне обґрунтування

  Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

   

  5. Позиція заінтересованих органів

  Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Фонд державного майна, Державна архівна служба, Державна митна служба України, Служба безпеки України погодили проект постанови Кабінету Міністрів України без зауважень. Антимонопольний комітет, Державна служби статистики та Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації висловили свої пропозиції та зауваження до проекту постанови Кабінету Міністрів України листом, які враховано.

  Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції не висловили своєї позиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України у визначений строк та відповідно до §50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950, проект постанови Кабінету Міністрів України вважається погодженим без зауважень.

   

  6. Регіональний аспект

  Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

   

  7. Запобігання корупції

  У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

   

  8. Громадське обговорення

  Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено у підрозділі «Проекти актів Кабінету Міністрів України» розділу «Законопроектна діяльність» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

   

  9. Позиція соціальних партнерів

  Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери.

   

  10. Прогноз результатів

  Прийняття постанови Кабінету Міністрів України сприятиме забезпеченню розміщення і постійного оновлення публічної інформації на офіційних веб-сайтах міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, забезпечить належне функціонування веб-порталів Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади.

   

   

  Голова Державного комітету

  телебачення і радіомовлення                                              Юрій Плаксюк

  «__» травня 2011 р.

   
  Дивитися пряму трансляцію
  на Youtube
       
   
       
  Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
       
    Всі побажання
  що до сайту
  можна писати
  на пошту:
  zodtrk@ukr.net
   
  Им'я:
  Пароль:
  Реєстрація Забув пароль
   
   
  ftp://95.133.163.2/