• Прямий ефір
 • Покриття
 •  
   
  «    Серпень 2016    »
  ПнВтСрЧтПтСбНд
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  10
  11
  12
  13
  14
  15
  16
  17
  18
  19
  20
  21
  22
  23
  24
  25
  26
  27
  28
  29
  30
  31
   
   
  Погода Запоріжжі » Україна
   
 • Офіційний сайт Президента
 • Кабінет міністрів України
 • Державний комітет ТБ та радіо
 • Національна рада України з питань ТБ та радіо мовлення
 • Верховна рада України


 • Запорiзька Обласна Рада
 • Запорізька мерія
 • Бердянська районна державна адміністрація

 • Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні

 • Газета "Верже"
 • Газета "Запорозька Січ"
 • Газета "Запорізька правда"
 • Газета "Міг"
 • Газета "Субота плюс"
 • Газета "Індустріальне Запоріжжя"
 • Газета "Наше время плюс"

 • Сайти регіональних дирекцій філій НТКУ

 • Проект постанови КМУ "Про затвердження Положення про Реєстр публічної інформації"

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

   П О С Т А Н О В А

   

  від «___» ____________ 2011 р. № ______

   

  Київ

   

  Про затвердження Положення про Реєстр публічної інформації

   

  З метою забезпечення доступу до публічної інформації Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

  1. Затвердити Положення про Реєстр публічної інформації, що додається.

  2. Секретаріату Кабінету Міністрів України:

  у десятиденний строк утворити робочу групудопоміжний орган з вирішення поточних питань, пов’язаних із створенням та веденням Реєстру публічної інформації на Єдиному веб-порталі Кабінету Міністрів України (даліВеб-портал), передбачивши участь у його складі державних службовців, науковців, представників громадських організацій та інших фахівців за їх згодою;

  у двохмісячний строк затвердити структуру Реєстру публічної інформації Кабінету Міністрів України;

  у тримісячний строк забезпечити розміщення Реєстру публічної інформації на Веб-порталі та публічний доступ до нього.

  3. Центральним органам виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний строк розробити та затвердити власні положення про Реєстр публічної інформації, визначити структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та ведення Реєстру публічної інформації.

  4. Рекомендувати органам місцевого самоврядування розробити та затвердити власні положення про Реєстр публічної інформації.

   

   

  Прем’єр-міністр України                                             М. АЗАРОВ


  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від «___» _________ 2011 р. №___

   

   

  Положення про Реєстр публічної інформації

   

  1. Це положення визначає порядок і умови створення та ведення Реєстру публічної інформації, а також забезпечення доступу кожного до нього.

  2. Реєстр публічної інформації (далі – Реєстр) – це електронна база даних обліку інформації про документи.

  3. Обробка інформації в Реєстрі повинна здійснюватися із застосуванням комплексної системи захисту інформації з підтвердженою відповідністю.

  4. Терміни, що використовуються у цьому Положенні, вживаються у такому значенні:

  адміністратор Реєстру – утримувач і розпорядник Реєстру, який здійснює заходи зі створення і забезпечення його функціонування, визначає порядок супроводження програмного забезпечення і технічного обслуговування, відповідає за збереження і захист інформації;

  програмне забезпечення Реєстру – програмне забезпечення, із застосуванням якого забезпечується формування та доповнення Реєстру.

  користувач Реєстру – особа, яка користується інформацією, що міститься Реєстрі.

  5. Інші терміни у цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про інформацію» та «Про доступ до публічної інформації».

   

  Порядок формування та ведення Реєстру

  6. Функції адміністратора Реєстру покладаються на Секретаріат Кабінету Міністрів України.

  7. Адміністратор Реєстру:

  вносить в Реєстр інформацію про документи, які знаходяться у володінні Кабінету Міністрів України, згідно облікової картки;

  здійснює поточне оновлення реєстру;

  здійснює щоквартальну публікацію оновлень до Реєстру;

  забезпечує стабільну безперебійну роботу Реєстру та доступу до нього користувачів через Веб-портал;

  супроводжує програмне забезпечення та технічне обслуговування Реєстру;

  здійснює інші функції, які забезпечують функціонування Реєстру та доступу до нього користувачів.

  8. Реєстр ведеться державною мовою.

  9. Наповнення Реєстру та його структурування відбувається на підставі інформації про документ, що міститься в обліковій картці, яка складається за формою згідно з додатком 1.

  10. Інформація про документ вноситься до Реєстр впродовж одного робочого дня з дня надходження документу.

  11. Внесення в Реєстр інформації про документи з обмеженим доступом відбувається згідно з частиною сьомою статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації».

  12. Інформація про документи, створені до набрання чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації», вноситься в Реєстр на підставі існуючих реєстрів документів.

  13. Внесення змін в Реєстр, у зв’язку з виявленням неточності, помилки, або зміни інформації щодо документу, зареєстрованого раніше, здійснюється на підставі створення додаткової до існуючої облікової картки, із зазначенням в Реєстрі факту внесення змін, змісту змін та дати.

  14. У разі втрати документу, закінчення терміну його чинності чи зберігання, передачі документу до іншого розпорядника інформації, в обліковій картці зазначається відповідна інформація з одночасним внесенням її до Реєстру.

   

  Користування Реєстром

  15. Доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, здійснюється безоплатно через Веб-портал в мережі Інтернет.

  16. Право на доступ до інформації, що міститься у Реєстрі, має кожний користувач без будь-яких обмежень.

  17. Користувачам Реєстру надається можливість для пошуку, перегляду,  отримання електронних копій шляхом копіювання тексту з Реєстру в цілому або його частин.


     Додаток 1

   

   

  Облікова картка документу, який знаходиться

  у володінні розпорядника інформації

   

  № _____

  (заповнюється адміністратором Реєстру)

  Дата заповнення «__»______________ 20__ р.

  (заповнюється адміністратором Реєстру)

   

  Назва документу

   

  Дата створення

   

  Дата надходження

   

  Джерело інформації

   

  Підстава віднесення інформації

  до інформації з обмеженим доступом

   

  Строк обмеження доступу до інформації

   

  Галузь

   

  Ключові слова

   

  Тип, носій інформації

   

  Вид документу

   

  Проекти рішень

   

  Форма зберігання

   

  Місце зберігання

   

  Примітки

   

   

   

   


   

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України

  «Про затвердження Положення про Реєстр публічної інформації»

   

  1. Обґрунтування необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України

  13.01.2011 р. Верховною Радою України прийнято закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію».

  Статтею 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних повноважень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити:  1) назву документа; 2) дату створення документа; 3) дату надходження документа; 4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом; 6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом; 7) галузь; 8) ключові слова; 9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо); 10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо); 12) форму та місце зберігання документа тощо.

  Доступ до системи обліку, що містить  інформацію про документ, що знаходиться у суб’єкта владних повноважень, забезпечується шляхом: 1) оприлюднення на офіційних веб-сайтах суб’єктів владних повноважень такої інформації, а в разі їх відсутності - в інший прийнятний спосіб; 2) надання доступу до системи за запитами.

  Система обліку публічної інформації не може бути віднесена до категорії інформації з обмеженим доступом.

  Розпорядники інформації несуть відповідальність за забезпечення доступу до системи обліку відповідно до закону.

  Абзацом четвертим пункту 4 Розділу VI. «Прикінцеві положення» Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

  Абзацом другим пункту 4 Розділу V. «Прикінцеві положення» Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію» передбачено, що Кабінет Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

  У зв’язку з цим, Держкомтелерадіо розроблено проект рішення Уряду щодо затвердження Положення про Реєстр публічної інформації.

   

  2. Мета і шляхи її досягнення

  Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження Положення про Реєстр публічної інформації.

  Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено утворення робочої групидопоміжного органу з вирішення поточних питань, пов’язаних із створенням та веденням Реєстру публічної інформації на Урядовому порталі, передбачивши участь у її складі державних службовців, науковців, представників громадських організацій та інших фахівців за їх згодою.

  Центральним органам виконавчої влади, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям у місячний строк розробити та затвердити власні положення про Реєстр публічної інформації, визначити структурний підрозділ (посадову особу), відповідальний за створення та ведення Реєстру публічної інформації.

  Крім того, проект постанови Кабінету Міністрів України містить рекомендацію органам місцевого самоврядування розробити та затвердити власні положення про Реєстр публічної інформації.  

  Проект Положення про Реєстр публічної інформації визначає порядок і умови створення та ведення Реєстру публічної інформації, а також забезпечення публічного доступу до нього. Складається з трьох розділів і 17 пунктів.

   

  3. Правові аспекти

  Правовою підставою розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України є План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України від 13.01.2011 р. № 2938-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 02.03.2011 р. (протокол № 17), доручення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова від 12.05.2011 р. № 23159/1/1-11.

  У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Кабінет Міністрів України», інші акти законодавства України.

   

  4. Фінансово-економічне обґрунтування

  Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

   

  5. Позиція заінтересованих органів

  Міністерство надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Антимонопольний комітет, Фонд державного майна, Державна служба статистики, Державна митна служба, Державна архівна служба погодили проект постанови Кабінету Міністрів України без зауважень.

  Служба безпеки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації висловила свої зауваження листом, які враховано.

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справ, Міністерство юстиції не висловили своєї позиції до проекту постанови Кабінету Міністрів України у визначений строк та відповідно до § 50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950, проект постанови Кабінету Міністрів України вважається погодженим без зауважень.

   

  6. Регіональний аспект

  Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

   

  7. Запобігання корупції

  У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

   

  8. Громадське обговорення

  Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено у підрозділі «Проекти актів Кабінету Міністрів України» розділу «Законопроектна діяльність» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

  01.04.2011 р. проект постанови Кабінету Міністрів України обговорювався на засіданні громадської ради при Державному комітеті телебачення і радіомовлення.

  19.04.2011 р. текст проекту обговорювався під час засідання «круглого столу» на тему: «Доступ до публічної інформації: законодавчі новели та проблеми їх застосування» (м. Львів).

  Пропозиції та зауваження громадськості значною мірою враховані у проекті постанови Кабінету Міністрів України.

   

  9. Позиція соціальних партнерів

  Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери.

   

  10. Прогноз результатів

  Прийняття постанови Кабінету Міністрів України сприятиме здійсненню адміністратором Реєстру виконанню своїх функцій, забезпечить доступ користувачів до Реєстру публічної інформації. 

   

   

  Голова Державного комітету

  телебачення і радіомовлення                                              Юрій Плаксюк

  «___» травня 2011 р.

   
       
   
       
  Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
       
    Всі побажання
  що до сайту
  можна писати
  на пошту:
  zdtrk@zp.ukrtel.net
  zodtrk@ukr.net
   
  Им'я:
  Пароль:
  Реєстрація Забув пароль
   
   
  ftp://77.121.81.200/