• Прямий ефір
 • Покриття
 •  
   
 • Офіційний сайт Президента
 • Кабінет міністрів України
 • Державний комітет ТБ та радіо
 • Національна рада України з питань ТБ та радіо мовлення
 • Верховна рада України


 • Запорiзька Обласна Рада
 • Запорізька мерія
 • Бердянська районна державна адміністрація

 • Ефірне телебачення та радіомовлення в Україні

 • Газета "Верже"
 • Газета "Запорозька Січ"
 • Газета "Запорізька правда"
 • Газета "Міг"
 • Газета "Субота плюс"
 • Газета "Індустріальне Запоріжжя"
 • Газета "Наше время плюс"

 • Сайти регіональних дирекцій філій ПАТ "НСТУ"

 • Проект постанови КМУ "Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України"

   

  КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

  П О С Т А Н О В А

   

  від «___» ____________ 2011 р. № _____

  Київ

   

   

  Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

   

  Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

   

  Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.


   

  Прем’єр-міністр України                                             М. АЗАРОВ

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від «___» _________ 2011 р. №___

   

  ЗМІНИ,

  що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

  1.  Абзац другий пункту 1.2. постанови Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади» (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50) виключити;

  2. У пункті 37 розділу IV «Організація роботи з документами» постанови Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1143 (Офіційний вісник України, 2007 р., №  7, ст. 2681) «Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади» слова «конфіденційну інформацію, що є власністю держави» замінити словами «службову інформацію».

  3. У Концепції технічного захисту інформації в Україні, затвердженій постановою Кабінету Міністрів України від 8 жовтня 1997 р. № 1126:

  1)          в абзаці третьому розділу 1 слово «конфіденційної» замінити словом «службової»;

  2)          у розділі 3:

  в абзаці другому після слів «Про інформацію» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації,»;

  абзац десятий викласти у такій редакції:

  «виконання на власний розсуд суб’єктами інформаційних відносин вимог щодо технічного захисту інформації, вимога щодо захисту якої не встановлена законодавством України;»

  3)          в абзаці четвертому розділу 4 слова «конфіденційної інформації, що належить державі» замінити словами «службової інформації»;

  4)          у тексті Концепції слова «конфіденційна інформація, що є власністю держави» у всіх відмінках замінити словами «службова інформація» у відповідному відмінку.

  4. У Порядку надання послуг конфіденційного зв’язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2002 р. № 1519 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 42, ст. 1936):

  1)        у пункті 1 слова «конфіденційної інформації, що є власністю держави (далі - обробка конфіденційної інформації)» замінити словами «службової інформації (далі - обробка службової інформації)»;

  2)        у пункті 37 слова «яка є власністю споживача» замінити словами «права на яку належать споживачу»;

  3)        у тесті Порядку слова «конфіденційної інформації» замінити словами «службової інформації».

  «4. У Положенні про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 3 серпня 2005 р. № 688 (Офіційний вісник України, 2005 р., № 31 (частина 2), ст. 1869):

  1) абзац третій пункту 2 викласти у такій редакції:

  «державні електронні інформаційні ресурси – державні інформаційні ресурси, відображені та задокументовані в електронному вигляді;»;

  2)          у пункті 6 слова «державною власністю» замінити словами «державними інформаційними ресурсами»;

  3)          у пункті 5 додатка слова «конфіденційна інформація, що є власністю держави» замінити словами «службова інформація».

  5. У Правилах забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29 березня 2006 р. № 373 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 13, ст. 878):

  1)          у пункті 1 слова «інформації, яка є власністю держави, або інформації з обмеженим доступом» замінити словами «державних інформаційних ресурсів або інформації»;

  2)          в абзаці четвертому пункту 3 після слів «Про інформацію» доповнити словами «Про доступ до публічної інформації,»;

  3) пункт 4 викласти у такій редакції:

  «4. Захисту в системі підлягає:

  відкрита інформація, яка належить до державних інформаційних ресурсів, а також відкрита інформація про діяльність суб’єктів владних повноважень, військових формувань, яка оприлюднюється в мережі Інтернет, інших глобальних інформаційних мережах і системах або передається телекомунікаційними мережами (далі - відкрита інформація);

  конфіденційна інформація, яка знаходиться у володінні розпорядників інформації, визначених частиною першою статті 13 Закону України «Про доступ до публічної інформації» (далі - конфіденційна інформація);

  службова інформація;

  інформація, що становить державну або іншу передбачену законом таємницю (далі - таємна інформація);

  інформація, вимога щодо захисту якої встановлено законом.»

  4)          у пунктах 6, 7, 13, 14 слово «конфіденційної» замінити словом «службова» у відповідному відмінку;

  5)          пункт 9 викласти у такій редакції:

  «9. Забезпечення захисту в системі таємної інформації, що не становить державну таємницю, конфіденційної інформації та інформації, вимога щодо захисту якої встановлено законом, здійснюється згідно з вимогами до захисту службової інформації, якщо інше не передбачено законом»;

  6)          у пункті 10 слова «її власником (розпорядником)» замінити словами «розпорядником інформації»;

  7)          в абзацах п’ятому, сьомому пункту 16 слова «власником (розпорядником)» замінити словом «розпорядником».

  6. У додатках до постанови Кабінету Міністрів України від 6 липня 2008 р. №698 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження  господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем)» (Офіційний вісник України, 2008 р., № 59, ст. 1982) слова «конфіденційна інформація, що є власністю держави» у всіх відмінках замінити словами «службова інформація» у відповідному відмінку.

  7. У Регламенті Кабінету Міністрів України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 18 липня 2007 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 54, ст. 2180) слова «конфіденційна інформація, що є власністю держави» у всіх відмінках замінити словами «службова інформація» у відповідному відмінку.

  8. У пункті 13 Порядку надсилання електронною поштою службових документів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 липня 2009      р. № 733 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 54, ст. 1867), слова «конфіденційна інформація, що є власністю держави» у всіх відмінках замінити словами «службова інформація» у відповідному відмінку.

  9. Абзац сьомий пункту 3 Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 2004 р. № 467, (Офіційний вісник України, 2004 р., № 15, ст. 1043) виключити.

  ____________________________

   


   

  ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України

  «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

   

  1.     Обґрунтування необхідності прийняття постанови Кабінету Міністрів України

  13.01.2011 р. Верховною Радою України прийнято Закони України «Про доступ до публічної інформації» та «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію».

  З прийняттям зазначених Законів України правове регулювання суспільних відносин щодо поширення інформації з обмеженим доступом змінюється. Більше не існуватиме такого інституту як «конфіденційна інформація, що є власністю держави».

  Крім того, абзацом четвертим пункту 4 Розділу VI. «Прикінцеві положення» Закону України «Про доступ до публічної інформації» передбачено, що Кабінет Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом повинен привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

  У зв’язку з цим, виникла необхідність у внесенні змін до низки рішень Уряду з порушеного питання.

   

  2. Мета і шляхи її досягнення

  Метою проекту постанови Кабінету Міністрів України є приведення у відповідність до Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішень Уряду, а також забезпечення конституційного права кожного на інформацію.

  Проектом постанови Кабінету Міністрів України передбачено внести зміни до постанов Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 «Про затвердження Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади», від 19 вересня 2007 р. № 1143 «Про затвердження Типового регламенту центрального органу виконавчої влади», від 8 жовтня 1997 р. № 1126 «Про затвердження Концепції технічного захисту інформації в Україні», від 11 жовтня 2002 р. № 1519 «Про затвердження Порядку надання послуг конфіденційного зв'язку органам державної влади та органам місцевого самоврядування, державним підприємствам, установам та організаціям», від 3 серпня 2005 р. № 688 «Про затвердження Положення про Реєстр інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем органів виконавчої влади, а також підприємств, установ і організацій, що належать до сфери їх управління», від 29 березня 2006 р. № 373 «Про затвердження Правил забезпечення захисту інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних системах», від 6 липня 2008 р. № 698 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження  господарської діяльності у галузях криптографічного та технічного захисту інформації і визначається періодичність проведення планових заходів, пов’язаних з державним наглядом (контролем)», від 18 липня 2007 р. № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України», від 17 липня 2009         р. № 733 «Про електронний обмін службовими документами в органах виконавчої влади», від 14 квітня 2004 р. № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об'єктів державної власності».

   

  3.           Правові аспекти

  Правовою підставою розроблення проекту постанови Кабінету Міністрів України є План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» та План організації підготовки проектів актів, необхідних для реалізації Закону України від 13.01.2011 р. № 293 8-VI «Про внесення змін до Закону України «Про інформацію», схвалені на засіданні Кабінету Міністрів України 02.03.2011 р. (протокол № 17), доручення Прем’єр-міністра України Миколи Азарова від 12.05.2011 р. № 23159/1/1-11.

  У даній сфері суспільних відносин діють Конституція України, закони України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про Кабінет Міністрів України», інші акти законодавства України.

   

  4.           Фінансово-економічне обґрунтування

  Прийняття та реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових матеріальних та інших витрат.

   

  5.           Позиція заінтересованих органів

  Проект постанови Кабінету Міністрів України погоджено без зауважень Міністерством надзвичайних ситуацій, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Антимонопольним комітетом, Антимонопольним комітетом, Державною митною службою.

  Міністерство економічного розвитку і торгівлі, Фонд державного майна, Служба безпеки України, Адміністрація Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, Державна архівна служба статистики висловили листами зауваження до проекту, які враховано.

  Міністерство фінансів, Міністерство внутрішніх справа, Міністерство юстиції не висловили своєї позиції у визначений строк, і відповідно до § 50 Регламенту Кабінету Міністрів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 р. № 950, проект постанови Кабінету Міністрів України вважається погодженим без зауважень.

  Національна рада України з питань телебачення і радіомовлення повідомила листом про підтримку проекту постанови Кабінету Міністрів України у запропонованій редакції.

  6. Регіональний аспект

  Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

  7. Запобігання корупції

  У проекті постанови Кабінету Міністрів України відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень.

   

  8. Громадське обговорення

  Проект постанови Кабінету Міністрів України розміщено у підрозділі «Проекти актів Кабінету Міністрів України» розділу «Законопроектна діяльність» офіційного веб-сайту Держкомтелерадіо.

   

  9. Позиція соціальних партнерів

  Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується соціально-трудової сфери.

   

  10.  Прогноз результатів

  Прийняття постанови Кабінету Міністрів України сприятиме приведенню нормативно-правових актів Кабінету Міністрів України у відповідність до Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також забезпеченню конституційного права кожного на інформацію.

   

  Голова Державного комітету

  телебачення і радіомовлення                                              Юрій Плаксюк

  «___» травня 2011 р.

   


   

  Порівняльна Таблиця

  до проекту постанови Кабінету Міністрів України

  «Про внесення змін до  деяких постанов Кабінету Міністрів України»

   

  Зміст положення (норми) чинного законодавства

  Зміст положення (норми) запропонованого проекту акта

   

  Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153

   

  Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затверджена постанова Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153

   

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 17 жовтня 1997 р. № 1153

   

  ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

  з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

   

  1. Загальні положення

  1.1. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Примірна інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади (далі - установ)* і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів установи.

  ___________

  *  Положення Примірної  інструкції поширюються на державні корпорації та концерни, створені на базі ліквідованих міністерств.

  1.2. Примірна інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю службову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК). Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї Примірної інструкції.

  Порядок ведення діловодства, що містить інформацію з обмеженим доступом та діловодства за зверненнями громадян визначається спеціальними нормативно-правовими актами.

  ЗАТВЕРДЖЕНО

  постановою Кабінету Міністрів України

  від 17 жовтня 1997 р. № 1153

   

  ПРИМІРНА ІНСТРУКЦІЯ

  з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади

   

  1. Загальні положення

  1.1. Примірна інструкція з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади (далі - Примірна інструкція) встановлює загальні правила документування управлінської діяльності міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органів виконавчої влади (далі - установ)* і регламентує порядок роботи з документами з моменту їх створення або надходження до відправлення або передачі в архів установи.

  ___________

  *  Положення Примірної  інструкції поширюються на державні корпорації та концерни, створені на базі ліквідованих міністерств.

  1.2. Примірна інструкція визначає порядок ведення загального діловодства, її положення поширюються на всю службову документацію, в тому числі створювану за допомогою персональних комп'ютерів (ПК). Комп'ютерні (автоматизовані) технології обробки документної інформації повинні відповідати вимогам державних стандартів та цієї Примірної інструкції.

  Виключено

   

  Типовий регламент центрального органу виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1143

  Типовий регламент центрального органу виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 19 вересня 2007 р. № 1143

  IV. Організація роботи з документами

  36. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в центральному органі виконавчої влади, затвердженої наказом його керівника та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50).

  37. Порядок організації роботи з документами, які містять конфіденційну інформацію, що є власністю держави, визначається законодавством.

  38. Організація діловодства у центральному органі виконавчої влади покладається на його керівника.

  IV. Організація роботи з документами

  36. Організація роботи з документами здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в центральному органі виконавчої влади, затвердженої наказом його керівника та розробленої відповідно до Примірної інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах виконавчої влади, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 1997 р. № 1153 (Офіційний вісник України, 1997 р., число 43, с. 50).

  37. Порядок організації роботи з документами, які містять службову інформацію, визначається законодавством.

   

  38. Організація діловодства у центральному органі виконавчої влади покладається на його керівника.

   

   Концепція технічного захисту інформації в України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України

  від 8 жовтня 1997 р. № 1126

  Концепція технічного захисту інформації в України, затверджена постановою Кабінету Міністрів України

  від 8 жовтня 1997 р. № 1126

   

   

   

   
  Яке телебачення Ви дивитесь?

  Ефірне (аналогове)
  Ефірне (цифрове DVB-T2)
  Кабельне
  Супутникове
  IPTV
  Ніяке
   
  Дивитися пряму трансляцію
  на Youtube
       
   
       
  Рейтинг сайта в веб-каталоге misto.zp.ua
       
    Всі побажання
  що до сайту
  можна писати
  на пошту:
  zodtrk@ukr.net
   
  Им'я:
  Пароль:
  Реєстрація Забув пароль
   
   
  ftp://95.133.163.2/